ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2023
BẰNG KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (HỌC BẠ THPT)

3. ĐIỂM HỌC KỲ CÁC MÔN Ở BẬC THPT (Thí sinh vui lòng điền đầy đủ dữ liệu điểm của tất cả các môn)


Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu xử lý theo Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ghi chú: Thí sinh sau khi đã hoàn thành đăng ký xét tuyển online, không cần nộp hồ sơ bản cứng về trường.