Danh mục các ngành/nhóm ngành xét tuyển theo học bạ THPT

TT Mã ngành Ngành học Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00: Toán Lý Hóa Toán A01: Toán lý Anh Toán B00: Toán Hóa Sinh Toán D07: Toán Hóa Anh Toán

Trắc nghiệm sở thích John Holland
(giúp định hướng nghề nghiệp)

Lưu ý: Thời gian thu hồ sơ vào giờ hành chính các ngày trong tuần và sáng thứ 7.